Bảo hộ Quyền tác giả, tags của In Thực Đơn

, Trang 1Cách đăng ký nhãn hiệu độc quyền - MasterBrand

Cách đăng ký nhãn hiệu độc quyền - MasterBrand

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (02 bản sao). • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký (02 bản – kích thước không nhỏ hơn 15x15mm và không lớn hơn 80x80mm). • Phí đăng ký: 2.000.000 VNĐ (cho 01 nhóm có 06 dịch vụ/sản phẩm

Bảo hộ Quyền tác giả, tags của In Thực Đơn, nội dung mới nhất về Bảo hộ Quyền tác giả, Trang 1
Bảo hộ Quyền tác giả, tags của In Thực Đơn, Trang 1 Bảo hộ Quyền tác giả, tags của In Thực Đơn, Trang 1
Ẩn

CÔNG TY THIẾT KẾ WEB VINADESIGN